Wilde ideeën

Al vanaf het begin van onze plannen op La Palma komt Jeroen steevast met de wildste ideeën aan. Als hij uit bed komt, terugkomt van een wandeling of heerlijk in bad heeft liggen nadenken hoor ik regelmatig: ik heb nog wat bedacht….. dan houd ik mijn hart alweer vast, wat heeft hij nu weer bedacht? Met veel enthousiasme legt hij mij dan het nieuwste idee uit en duikt meteen achter de computer om op internet zijn idee uit te werken en uit te zoeken hoe het laatste idee kan passen in ons plan. Ik heb al wel geleerd om het idee eerst even te laten bezinken voordat ik commentaar heb en af te wachten wat het resultaat van zijn uitzoekwerk is. De uitkomst van de ideeën wisselt en niet zelden wordt het idee al in een vroeg stadium weer naar de prullenbak verwezen.

Het laatste lumineuze idee gaat over de plek waar we kunnen gaan wonen op La Palma als ons huis nog niet af is. Omdat we hebben besloten om in augustus te vertrekken zullen we, tijdens de bouw van ons huis, tijdelijk in een huurwoning zitten. En het vinden van een huurwoning blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Er worden vooral appartementen te huur aangeboden en als we een leuk huisje zien staat er meestal bij: no mascottas. Dat betekent: geen huisdieren. En Poes gaat natuurlijk ook mee. Dus weer verder zoeken. Vanuit bad kwam ineens het idee om dan maar tijdelijk in het waterverdeelstation bij de watertank te gaan wonen! Dat knappen we eerst een beetje op en als de water- en elektra-aansluiting op het grondstuk is aangelegd dan moet dat toch kunnen! Het voordeel hiervan is ook nog dat we dan alvast op ons landstuk zijn en daar lekker aan de gang kunnen.

Een achterliggend idee is dat wij prima basic kunnen leven als het nodig is en we sparen hiermee ook nog een leuke som geld uit. Zo vinden we het heerlijk om in de zomervakantie met de tent op pad te gaan, dus wat is het probleem…

Ik zie daar nog wel wat uitdagingen. In de zomer zoeken we het mooie weer op, op een camping staan we nooit langer dan 3 weken en daar heb je bijvoorbeeld een toiletgebouw… Om meerdere maanden zo basic te moeten leven, ik weet het nog niet. Mij lijkt het een beter idee om toch maar een huisje te zoeken waar Poes ook mee mag.

En dan heb ik het nog niet over het idee van het huisje boven de weg gehad….met grondstuk, vervallen pajero en 3 grotten….

Esperar

Na het inleveren van het Project Basico, de aanvraag voor de bouwvergunning voor ons huis, is het stil geworden rond onze plannen. Soms lijkt het wel of elke drukkere periode (in dit geval de laatste hand aan de aanvraag) wordt gevolgd door een periode van stilte. Alsof mensen rust nodig hebben en verder kunnen met al hun andere projecten. Afgelopen week was weer zo’n week. Terwijl wij dachten dat we eindelijk de aandacht weer hadden van de projectontwikkelaar en de architect en door wilden pakken met het regelen van de bouwvergunning voor de vakantiehuisjes, bleef het stil aan de overkant van de oceaan.

We gaan naar het land waar wachten hetzelfde betekent als verwachten, hopen en verheugen. Espera-espera, rustig aan.

Net als poes. Zij heeft het rustig aan doen tot een ware kunst verheven. We weten niet of zij iets verwacht, ergens op hoopt of zich ergens op verheugt. In ieder geval wacht ze in alle rust af. Misschien heeft ze uit onze gesprekken wel opgemaakt dat we naar een eiland vol salamanders gaan, waar je lekker mee kunt spelen. Of denkt ze aan lekker in de zon zitten bij lenteachtige temperaturen. Misschien doet ze bewust rustig aan zodat ze over een poosje vol energie mee kan naar dat veelbesproken eiland. Ze wacht in ieder geval de toekomst in alle rust af. Misschien is zij in een vorig leven wel een spanjaard geweest.

En ineens, terwijl de maartse buien ons tijdelijke huisje in Voorthuizen geselen, kwam er gisteren weer een eind aan de stilte. In een uitgebreid gesprek met projectontwikkelaar Rogier, blijkt dat er wel degelijk voortgang zit ons het hele project. Wij zijn gewoon te ongeduldig. De architect staat klaar om de laatste hand te leggen aan de voorbereiding van de aanvraag voor de bouwvergunning voor de rest van het project. Komende week zullen we kijken of er nog wijzigingen moeten komen, dan kan hij de financiële doorrekening maken en kan ook dat gedeelte naar de gemeente en de eilandraad voor beoordeling. Ook gaat Rogier komende week langs bij ons grondstuk om te kijken of onze Utopist toch echt weg is (en hoe hij het heeft achtergelaten) en gaat hij samen met de bovenbuurman kijken het huisje dat boven ons terrein staat is in te passen binnen ons project. we hebben komende week weer van alles om over na te denken. Eigenlijk zouden we elke week met onze projectontwikkelaar moeten bellen over de voorgang. Vreemd genoeg komt het er vaak niet van…en zijn wij er na een week afwachten weer van overtuigd dat het project stil ligt.

En hoe het komt dat ik over die vertalingen van Esperar ben begonnen? Ik heb de lessen Spaans weer opgepakt. Dat kwam door Berto, onze goede kennis op La Palma, waarvan we de laatste keer het familiehuis hebben gehuurd. In onze laatste mailwisseling nodigde hij mij uit de volgende mail in het Spaans te schrijven. Dat gaat even verder dan de duolingo-app. Maar het is erg leerzaam en samen met Google-translate kom ik er aardig uit. En het is veel leuker dan woordjes stampen. Berto volgt inmiddels ook ons blog via diezelfde Google-translate. Hij vroeg me ook om een de blog te schrijven in het Spaans. Dat is zeker nog een brug te ver. Maar wie weet. Espero poder hacer eso en el futuro.

Proyecto Básico

Of op zijn Nederlands: het stuk dat is geschreven om de bouwvergunning voor ons huis aan te vragen. We kregen 2 weken geleden het document per mail toegestuurd met de vraag om hier even doorheen te gaan en te kijken of we nog op- of aanmerkingen hadden. Dit document bestond uit 222 pagina’s Spaanse tekst, makkie.

Gelukkig hebben we (Jeroen) de laatste tijd alle begrotingen al grondig doorgespit en de tekeningen van ons huis tot in “perfectie” aangepast, voor zover de begroting dat toe liet. Het kleine deel van de 222 pagina’s dat over de daadwerkelijke bouw van ons huis ging, was zodoende al uitvoerig doorgenomen en goedgekeurd door de architect. We hadden eigenlijk alleen nog wat opmerkingen over de plaats van ons huis, de jacuzzi en de materialen van de kozijnen. Blijkbaar is de vergunningaanvraag zo algemeen dat we hier later altijd nog wat wijzigingen in aan kunnen brengen. De meeste tekst ging over de bestemming van het terrein en de normen waaraan moet worden voldaan om überhaupt te bouwen. Daar hadden we gelukkig voor de aankoop van het grondstuk al uitvoerig over na gedacht. Het was destijds één van de redenen om juist dit stuk te kopen.

Op La Palma gaan ze ook met de tijd mee en het was mogelijk om het stuk digitaal aan te leveren. Dat scheelde weer een reis, onze architect hoefde niet vanaf Gran Canaria in te vliegen om het persoonlijk in te leveren. Even een volmacht tekenen en het was zo gepiept.

Hieronder het bewijs van aanmelding:

Volgens planning gaat de goedkeuring zo’n 3 maanden in beslag nemen, we kunnen alleen maar afwachten. Nu wordt het tijd om met een aannemer in gesprek te gaan. Het is alleen lastig om op dit moment naar La Palma te gaan. De vlucht vanuit Nederland die we geboekt hadden op de 28e is helaas geannuleerd. Of de vlucht een week later wel doorgaat moeten we nog zien. Voor alle zekerheid hebben we ook maar een vlucht geboekt vanuit Düsseldorf. Op die manier hebben we dubbel zoveel kans dat we op pad kunnen. De overgebleven vlucht stellen we dan uit voor een volgend bezoek.

Ook gaan we de komende tijd met de architect om tafel om het Proyect Básico voor de 2 vakantiehuisjes af te maken. Hoewel de tekeningen in ons hoofd al klaar zijn, dateert de laatste versie van de architect van een paar maanden geleden. Omdat we zo snel mogelijk de aanvraag voor de bouwvergunning voor ons eigen huis af wilden hebben, was dit even blijven liggen. We willen ook niet te veel vragen tegelijk via projectontwikkelaar Rogier aan de architect stellen. We hebben gemerkt dat vragen of opmerkingen dan nogal eens blijven liggen. Het werkt beter om telkens één vraag te stellen en daarvan het antwoord af te wachten. Beetje bij beetje, Poco a poco.