Elektriciteit on/off

Een verhaal over de aansluiting van elektriciteit, regeltjes, problemen en oplossingen. Zonder veel foto’s en met details over dit proces. Voor die-hard liefhebbers van ons blog en mensen die ook overwegen op La Palma een energievol bestaan op te bouwen.

Een tegenvaller ten aanzien van ons project begon eigenlijk al een maand of 4 geleden. Nadat we een deel van ons grondstuk hadden verkocht aan Andreas en Ulrike hadden we in onze begroting een paar posten weer aangevuld en opgepoetst. We hadden hiermee het idee dat we de financiering van ons project weer helemaal op orde hadden en voor eventuele tegenvallers hadden we een kleine buffer overgehouden. De enige post die nog met onzekerheid was omgeven was de aansluiting van onze huizen op elektra en water.

Al tijden hebben geleden hebben we er bij Oscar op aangedrongen vlot werk te maken van vooral de aansluiting van elektra op het netwerk. Door Ruud uit Puntagorda zijn wij op onze hoede voor dit proces. Bij hem duurt niet alleen het administratieve deel van dit proces al meer dan een half jaar, ook weten we dat de kosten behoorlijk kunnen oplopen.

Tijdens onze onderhandelingen met Oscar over de kosten van de bouw van ons project hadden we mede door Ruud voor de aansluitingen een flinke post begroot.

Freddy is de vaste elektricien van Oscar. We hebben hem al een paar keer ontmoet en de man weet duidelijk ruim voldoende van zijn vak. Vier maanden geleden is hij begonnen met het regelen van de aansluiting voor elektriciteit. Hij gaat de aansluiting van de elektriciteit niet alleen voor ons regelen, er moet natuurlijk ook een aansluiting komen voor Andreas en Ulrike. Ons gezamenlijke grondstuk grenst aan de oceaankant aan een weg. Dit wordt ook de toegangsweg voor hun huis en onze vakantiehuisjes. Schuin tegenover onze gezamenlijke inrit is een grondstuk dat vroeger verdeeld was in terrassen, maar dat tegenwoordig alleen wordt begroeid door wat rommelige struiken en dennenbomen. Op dit grondstuk staat op een meter of 30 van onze oprit en 10 meter van de weg een houten paal. Deze paal draagt de kabels voor de elektra van onze benedenbuurvrouw. Vroeger hebben de kabels ook doorgelopen tot het oude huis boven ons grondstuk, maar die lijn is jaren geleden al afgekoppeld. Het leek ons een eenvoudige oplossing om deze oude lijn te herstellen en onze gezamenlijke aansluitingen hieraan te bevestigen. Wat volgde was een typische Canarische mallemolen van regelgeving. Ik leg het uit in een verkorte versie.

Allereerst is het voor aansluiting op een bestaande elektriciteitspaal nodig om toestemming te vragen aan de eigenaar van het grondstuk waar de betreffende paal op staat. Hier begon het proces van Freddy 4 maanden geleden. Niemand van de buren kon ons vertellen wie eigenaar was. Mogelijk was het te achterhalen via een lokale makelaar die het grondstuk een paar jaar geleden in de verkoop had. Na veel omzwervingen kwam Freddy er via zijn eigen kennissenkring achter dat het betreffende grondstuk niet één, maar een hele familie aan eigenaren had die door overerving samen eigenaar waren geworden. En die eigenaren moeten het samen eens zijn dat wij de lijn (die zij zelf niet gebruiken) aansluiten op onze huizen. Van de 7 eigenaren wonen er 2 in Venezuela en 5 op de Canarische eilanden. Gelukkig treedt één van de zussen uit Los Llanos op als vertegenwoordiger van de familie. Freddy heeft inmiddels uitgevonden bij het gemeentehuis dat de aansluiting niet simpelweg kan worden doorgetrokken, maar dat er allereerst op het terrein van de 7 eigenaren een extra houten paal moet worden gezet. Vanuit deze paal moet vervolgens een kabel onder de weg door gelegd worden naar het begin van onze oprit. Omdat het alles bij elkaar nogal wat graafwerk met zich meebrengt, ziet de zuster uit Los Llanos haar kans schoon om een flinke compensatie voor haar familie uit de wacht te slepen. Als wij haar grondstuk willen gebruiken, wil zij dat wij ook voor haar een aansluiting bij de nieuwe paal regelen. Freddy deelt ons mee dat wij er goed aan doen om deze compensatie te accepteren, omdat we anders via een omweg een andere lijn moeten kiezen. Een optie die veel meer zal gaan kosten.

We stemmen er schoorvoetend mee in en vragen Freddy om bij de gemeente na te vragen wat we verder moeten regelen, een opgave van de kosten te maken en in een tijdsplan duidelijk te maken wanneer de aansluiting klaar kan zijn. Het is duidelijk dat wij pas kunnen verhuizen als de aansluiting op de elektra is geregeld. En Oscar heeft aangegeven dat hij eind oktober (tel daar op z’n Palmees een maand bij op) met ons huis klaar wil zijn. We vragen Freddy om er een beetje haast mee te maken.

Afgelopen 2 weken kwamen de antwoorden via Freddy binnen. Als onze gemeenschappelijk aansluiting helemaal door de ambtelijke molen is zullen er een hele reeks stempeltjes op formulieren moeten komen. Allereerst is daar de nieuwe houten paal die 7 meter naast de huidige paal zal staan, precies 3 meter van de weg. Deze paal moet worden voorzien van een Betonnen basement van 1,5 bij 1,5 bij 1,5 meter! De extreme voorliefde voor groteske bouwnormen neemt hier wel erg bizarre vormen aan. Met een bijbehorend kostenplaatje. Daarnaast moet de lijn onder de weg door worden gegraven. We hebben voor deze klus Alexi in de gedachten. De basisaansluiting voor onze huisjes en die van onze buren die op onze oprit zal worden geplaatst moet komen in een kast van 1,6 meter breed. Hierbij kunnen vast Jorge en Angel helpen en anders wil ook hierbij Alexi wel helpen. In de calculatie van Freddy zijn de kosten voor het Beton, het graafwerk van Alexi en de elektrakast door Jorge en Angel niet opgenomen. Maar de overgebleven calculatie komt met zo’n pittig prijskaartje dat wij ernstig moeten overleggen met onze nieuwe buren. De stempeltjes komen blijkbaar niet gratis op de papieren.

Freddy begrijpt onze situatie en kan er waarschijnlijk ook niet zo veel aan doen. Hij schroeft zijn deel van de begroting zo veel mogelijk naar beneden en legt ons uit hoe het proces zal lopen om de aansluiting te realiseren.

Allereerst moet je bij de netbeheerder (Endesa) je toekomstige gebruik reserveren. Freddy rekent voor ons een fraaie 3-fase aansluiting met ruim vermogen en bijbehorend prijskaartje en geheel volgens Palmese traditie ruim binnen de normen. Voor onze nieuwe buren en de eigenaren van het grondstuk aan de overkant komt een 1-fase aansluiting. Duurt 2 a 3 weken.

Daarna mag je bij het gemeentehuis een licentie voor de werkzaamheden aanvragen. Duurt zeker 3 weken.

Met de licentie mag het werk aan de nieuwe paal, de onderdoorgang onder de weg en de hoofdelektrakast beginnen. In de tussentijd schrijft aannemer Oscar een plan waarin staat dat de bouw van de huisjes voorlopig is afgerond (obra final provisional). Reken op minimaal 3 weken.

Deze documenten worden gepresenteerd aan een technicus die een officiële tekening maakt van de aansluiting. Die worden ingeleverd bij de netbeheerder voor toestemming. Duurt 2 a 4 weken.

Nadat (en als) de toestemming is gegeven voor de aansluiting regelt Endesa een technisch medewerker om de connectie te maken, zeg maar hij steekt de stekker er in. De termijn hiervoor is normaal 2 a 3 weken, maar de werknemers hebben het nogal eens druk, langer is geen uitzondering.

We kunnen er in het meest gunstige geval op hopen dat de aansluiting begin volgend jaar klaar is. Ruim na de oplevering van ons huis… Grr.

We overleggen met onze nieuwe buren over de situatie. We hadden namelijk afgesproken dat we de kosten van de aansluiting samen verdelen. Voor hun is het lange tijdsplan voor de aansluiting niet zo’n probleem, ze moeten nog beginnen met bouwen. Het is voor hen echter wel even schrikken als we het prijskaartje presenteren. Ze vragen ons of we al hebben overwogen hebben om de aansluiting te schrappen en zelfvoorzienend (off-grid) te gaan. We rekenen beide scenario’s door en komen tot de conclusie dat de kosten die we moeten maken voor een elektra-aansluiting inclusief de 16 zonnepanelen die we sowieso hadden bedacht, ongeveer even hoog zullen zijn als wanneer we de aansluiting schrappen en in plaats daarvoor 9 grote accu’s bijplaatsten. Navraag hierover bij onder andere Hans uit Puntagorda, die al een dergelijk systeem heeft staan en eigenlijk zonder zijn aansluiting kan, levert op dat we hiermee ongeveer voldoende moeten hebben voor het gebruik voor het hele project.

De 2 kleinere huisjes die we gaan bouwen zullen we gaan verhuren aan vakantiegangers. We gaan ervan uit dat er in het eiland met haar voorliefde voor groteske bouwnormen voorwaarden worden verbonden aan de continuïteit van een stroomvoorziening, zeker bij verhuur. En we komen er achter dat dit nogal mee lijkt te vallen. Voor ons eigen huis zijn er geen normen. Als je zelf zonder elektra wilt zitten dan moet je dat zelf weten. Voor de verhuur is het slechts nodig dat je met zekerheid kunt aangeven dat er altijd stroom beschikbaar is. Daar kan zelfs de netbeheerder in de praktijk niet helemaal aan voldoen, de stroom valt ook in ons huidige huurhuisje soms uit of wisselt sterk van kracht. Maar de oplossing voor ons project is even simpel als goedkoop. Hans kwam er mee. Een generator. Ontzettend duur in gebruik en enorm vervuilend, maar altijd bruikbaar en precies binnen de norm. Aan ons de taak om uit te rekenen hoe we zoveel energie kunnen opslaan voor donkere dagen dat we dit apparaat nooit hoeven te gebruiken. Zo komen we uit op de 9 grote accu’s voor ons complex.

We bespreken de plannen met onze nieuwe buren en zijn er eigenlijk al van overtuigd dat we de dure aansluiting op het net niet gaan nemen. Samen met hen gaan we de komende weken offertes aanvragen voor zonne-energiesystemen bij verschillende technici en fabrikanten. We weten natuurlijk niet precies hoeveel panelen we moeten hebben voor het opwekken van de stroom en hoeveel accu’s we moeten bijplaatsen om energie op te slaan voor de avonden en voor de paar dagen per jaar dat op ons zonnige eiland de zon niet schijnt. Ook hier biedt Hans uitkomst. Hij heeft afgelopen jaren nauwkeurig bijgehouden hoeveel zijn panelen opbrengen, wanneer en hoeveel zijn accu’s zijn opgeladen en hoe vaak er bij zijn huidige systeem een tekort ontstond. Dat blijkt nogal mee te vallen. Samen met onze buren besluiten we dat wij eerst een proefopstelling aan leggen. We schatten het verbruik en onze energie-opslagbehoefte in voor ons huis en leggen dit systeem voorlopig aan. Digitaal kunnen we natuurlijk prima volgen wanneer onze accu’s leeg dreigen te raken. We moeten dan even voorzichtig zijn met energieverbruik. Het hele systeem is modulair, wat wil zeggen dat je zowel zonnepanelen als accu’s vrij makkelijk kunt bijplaatsen. Als we in de proeffase iets tekort komen kunnen we dat eenvoudig uitbreiden. En als het allemaal na een winter met donkere dagen blijkt te werken, plaatsen we voor de vakantiehuisjes een zelfde hoeveelheid panelen en accu’s bij. We hopen dat de generator ongebruikt in Casa Gerard blijft staan en zullen Endesa (en onze familie onderburen) vertellen dat we geen gebruik zullen maken van de aansluiting.

Familie op afstand

Afgelopen week kregen we een paar stevige tegenvallers te verwerken. Ook het leven op een prachtig subtropisch eiland is geen aaneensluiting van goed nieuws. Helaas. De week werd gedomineerd door de plotselinge achteruitgang van de gezondheid van de vader van Anita. Toen we een jaar geleden naar La Palma verhuisden wisten we dat het kon gebeuren dat de gezondheid van een van onze (6) ouders zo ver achteruit kon gaan, dat we eigenlijk zo snel mogelijk richting Nederland moesten vertrekken. Zo’n moment kwam donderdagochtend ineens erg dichtbij en dan ben je toch ver weg. Gelukkig konden we via alle familie meeleven. We hopen er op afstand het beste van en realiseren ons maar al te goed dat we nu en ook in de toekomst niet zo makkelijk kunnen schakelen als vroeger.

The unusual suspect

Het is al weer dik twee-en-een-halve maand geleden dat Poes bij ons kwam wonen. Eind juni haalden we haar op bij Arie uit Las Manchas, aan de andere kant van de gestolde lavastromen. Ze voelde zich al snel thuis en de naam Chica die Arie haar had gegeven werd ingeruild voor Poes. Onze Poes.

Poes is een ondernemend type en al snel leerde ze onze buurt kennen. En al even snel kwam er aandacht van andere katten. Poes is erg op zich zelf en wimpelt de aandacht van verwilderde buurtkatten vaak af met een beetje gebrom en af en toe een knauw. Poes is nog jong en heeft in haar korte leventje meer ervaring met overleven dan met spelen. En er waren al vrij vlot meerdere poezen en vooral katers die wel met haar wilden spelen. En misschien ook wel meer…. Maar Poes houdt ze op een gepaste afstand.

Rond ons huis lopen verschillende poezen en katers. De meeste hebben volgens ons wel een vast stekkie, maar zijn het gewend om vrij rond te lopen. Hier en daar krijgen ze vast wat eten en de rest van de tijd scharrelen ze zelf hun kostje bij elkaar. Niet alleen Poes was voor de buurtkatten interessant, maar ook haar voerbakjes. Zo kwamen wij in aanraking met 4 regelmatige bezoekers. Zo is daar een bruin-beige lapje dat schichtig zijn kop om de deur steekt. We denken dat het een “zij” is. Ze kwam voornamelijk om af en toe een paar brokjes uit Poes haar bak te peuzelen en was daarna snel weer weg. We hebben haar voornamelijk in het begin gezien. Ze heeft een broertje (althans we denken dat dat een mannetje is) die vaker langs komt. Poes gromt vaak wat maar dit beige lapje is daar duidelijk niet van onder de indruk en is vooral uit op meer brokjes. Door de kleur van zijn vacht noemen wij hem “Jaren ’90-poes”. Jaren 90-poes en Poes zijn geen vrienden en de indringer heeft al een paar keer een emmertje water over zich heen gekregen.

Dan is daar een zwart-witte poes. Beetje in de kleurstelling van de Felix-reclames. Het lijkt een ouder beestje. Ze hoort vast bij onze buren en is erg schichtig. Meestal ligt ze op de hoek van een natuurstenen muur te suffen. Af-en-toe lijkt ze een beetje de weg kwijt en ergens zal ze wel een klap van de molen gehad hebben. Als ze op de hoek ligt te zonnen loopt er vaak een draad slijm uit haar mond, wat haar suffige uiterlijk nog meer lijkt te onderstrepen. We noemen haar oneerbiedig “het Kwijlende Monster”.

De schrik van de buurt is een bijna witte jonge kater met een leuke dikke kop. Het beestje heeft vooral toen Poes net bij ons was veel toenadering gezocht. We denken dat het katertje wel zin had in meer dan alleen spelen en in de eerste weken vulden de nachten zich regelmatig met urenlang gejoel. De emmers water konden haar niet bij Poes weghouden. Maar Poes is nog zo jong, we hadden niet het idee dat ze de leeftijd had bereikt om moeder te worden. Toen het nachtelijke gekrijs aanhield bedachten we dat het misschien beter was om poes te laten steriliseren voordat we een al te grote bijdrage gaan leveren aan het toch al ruime kattenaanbod op ons eiland.

Maar voor we de eerste stap richting de dierenarts wilden zetten werd Poes dikker en dikker en begonnen haar tepeltjes op te zetten. Er was duidelijk iets aan de hand en wij waren te laat om daarop in te grijpen.

De draagtijd voor poezen is tussen de 65 en 70 dagen en omdat het bezoek van de buurtkaters (en speciaal het bijna witte katertje) waarschijnlijk al in de eerste weken raak was, konden we ergens rond de 2e week van september kleintjes verwachten. Maar wie was de dader? Met het dikker worden van Poes werd het een serieuze “Who dunnit?”. Natuurlijk stond de witte kater hoog op de lijst. We maakten al grapjes over de kleur van de kittens en hoe goed deze zou staan bij onze meubels en de nieuw te kopen bank.

En gisteravond, of eigenlijk vannacht begon het. De eerste weeën werden moeizaam gezucht tussen ons in op het dekbed. Daarna kwam op een oud stoelkussen op het dekbed het eerste kleintje tevoorschijn. Een beige humpje met tijgerprint. Zou best een mix kunnen zijn van het lichte katertje en Poes. Helaas heeft het eerste humpje het niet gehaald. De tweede was duidelijk een broertje/zusje van de eerste en dit humpje ging direct op zoek naar Moeders borst. We waren er nog steeds niet uit van welke vader de eerste 2 kittens waren. Het witte katertje kon….maar ook één van de beige Jaren ’90 katten die het liefst kwamen voor Poes haar brokjes was een mogelijkheid. Het derde en laatste humpje gaf uitsluitsel. Ineens lag daar op moeders buik een kleine uitvoering van een poesje uit de Felix-reclame! Het Kwijlende Monster had blijkbaar zijn kans gezien en heeft Poes haar familie uitgebreid.

En Poes is er maar wat blij mee. Na een paar uur drentelen om het doodgeboren jong is de aandacht nu volledig gericht op de 2 kleintjes en op het herstellen van een indrukwekkende en vermoeiende nacht.

En nu maar hopen dat de kleintjes niet zo kwijlen en dat ze geen tik van de molen hebben meegekregen.

Irrigatie

Het is zomer op La Palma en onze gekochte en bij elkaar gehoarde plantjes hebben veel water nodig. Tot afgelopen week gaven we alle planten en boompjes met de emmer en de gieter water. De plantjes vinden het prima en vooral de verzamelde struikjes hebben het goed naar hun zin. Maar we krijgen langzamerhand steeds meer plantjes om te verzorgen en met het verder inrichten van onze tuinen werd het tijd voor een makkelijkere aanpak.

Al toen we een paar jaar geleden het grondstuk kochten stond op het hooggelegen deel van het terrein een enorme waterbak. We hadden al snel het idee om die te gebruiken als voorraadbak voor onze irrigatie. We knapten em op, maakten de bak waterdicht en begonnen begin juni de bak te vullen met schoon bergwater. Een klein straaltje water van 1,5 a 3 liter per minuut (1 a 2 waterrechten) stroomt sindsdien in het grote bassin. Zo nu en dan moest de buitenwand nog even worden bijgepunt om de tank zo waterdicht mogelijk te maken. Heel langzaam steeg het water tot enkelhoog, kniehoog en inmiddels zo hoog dat we bijna moeten zwemmen om de wanden te controleren op loslatende verf en scheurtjes.

Een paar weken geleden bereikte het water het niveau van de Grote IJzeren Buis waar Alexi en Juan Carlos destijds een afsluiter op hadden gemaakt in Casa Gerard. Door deze buis gaat het water van de tank naar onze tuinen stromen.

Na het openzetten van een grote oude gietijzeren schuif blijkt dat een ijzeren koppelstuk een beetje water lekt en opnieuw moet worden gelast. Als we Jorge vragen hoe we dit het beste kunnen maken, blijkt de oplossing al onderweg. De betonmolen waar zij het beton voor de afdekvloer mee aan het draaien zijn is kapot en er is een lasser onderweg om de boel weer aan elkaar te lassen. De behulpzame man vindt het geen enkel bezwaar om het koppelstuk in Casa Gerard even aan te punten. Ook Jorge en Angel vinden het in elkaar knutselen van de slangen leuker dan het draaien van het beton en helpen ons op weg met de eerste verbindingen.

We hebben bedacht het irrigatiesysteem in 2 delen aan te leggen. Voorlopig leggen we een basissysteem aan met grote buizen. Vanuit de grote buizen wordt het water steeds verder verdeeld in kleinere buizen. In de toekomst willen we aan de laatste kleine buizen op verschillende plekken een sproei- of druppelsysteem koppelen voor de tuinen van de vakantiehuisjes en de fruitboompjes.

Naast ons systeem leggen we ook direct een aansluiting aan voor onze toekomstige buren. Een grote buis zal naar hun huis gaan zodat zij ook water uit het enorme waterbassin kunnen gebruiken. We leggen ons systeem aan binnen in Casa Gerard. Het systeem begint met een filter. Daarna houden we ruimte voor een pomp. Omdat het water voor de beregening rechtstreeks uit het bassin komt is de waterdruk slechts afhankelijk van de hoogte van het waterniveau. Op dit moment zit er in het bassin een meter water. Het bassin staat op de hoogte van de tuinen rond Casa Gerard. In deze tuinen staan op dit moment onze meeste plantjes. Eén meter waterhoogte resulteert in een druk van 0,1 bar. Dat is misschien net genoeg om een stroompje water op gang te brengen, maar zeker niet genoeg voor een bevloeiingssysteem. Zelfs als het water in het bassin stijgt tot de maximale hoogte, zal de druk op dit terras niet hoger worden dan 0,4 bar. Ter vergelijking: op waterleidingen in Nederland staat tussen de 1,5 en 2,5 bar druk. Dat zullen we minimaal ook nodig hebben voor het beregeningssysteem. Vandaar de pomp in de toekomst. De Karmando-tuin naast ons huis ligt ongeveer 3 meter lager dan het waterbassin. De druk op de leidingen zal daar op dit moment 0,4 bar bedragen en de druk op het daaronder gelegen terras loopt op naar 0,7 bar. Puur door het verschil in hoogte. Nog niet genoeg voor een beregeningsinstallatie, maar voorlopig al wel genoeg om de plantjes met de slang te besproeien.

Het irrigatiesysteem is verdeeld in 3 groepen. Eén voor de terrassen ten noorden van ons huis, één voor ons terras aan de zuidkant en één voor de tuinen van de vakantiehuisjes en de nog te planten sinaasappelboompjes op Antonio’s Paadje. We kopen een royale hoeveelheid buizen, koppelstukken, hoekstukken en afsluiters bij de Bolsa de Aguas, een bouwmarkt voor de boeren, een beetje vergelijkbaar met de ouderwetse boerenbond. Het blijft opmerkelijk hoe goed en vriendelijk we elke keer geholpen worden bij de verschillende winkels. Als we vertellen dat we aan het bouwen zijn in het naburige La Punta en dat Oscar onze aannemer is, zet de medewerker de gekochte onderdelen zonder moeite op naam van het bouwbedrijf. De korting die Oscar krijgt wordt moeiteloos doorberekend en we krijgen alles mee zonder te betalen. De afrekening komt later wel binnen via Oscar. Kwestie van vertrouwen.

Na een paar dagen uitrollen en verbinden zit alles op z’n plek en draaien we de hoofdwatertoevoer open. Geen water….

Alles nogmaals nagelopen en vaster gedraaid….nog geen water….

Alles goed aangesloten, water genoeg in de tank, watertoevoer open, afsluiter open……

Ach natuurlijk…. De wet van de communicerende vaten. We hebben de verdeel-unit net iets hoger gehangen dan de Grote IJzeren Buis. En het niveau van het water in het waterbassin ligt maar net boven de Grote IJzeren Buis. We missen waterdruk in de toevoer. Als het water uit het bassin wil communiceren met het water in de leidingen, moeten ze natuurlijk wel verbonden zijn. Het water zal niet door de verdeler stromen zo lang er nog lucht bovenin de verdeel-unit zit. We sluiten nog een T-stuk aan op de verdeel-unit met een afsluitbare slang naar boven om het systeem van bovenaf bij te vullen.

Nu kan de knop om en stroomt het water naar de buizen. De gieter en de emmers kunnen voorlopig aan de kant.

Paradijsvogelbloem

De paradijsvogelbloem of strelitzia is een grootbladerige plant die fraaie kleurrijke bloemen heeft. De plant groeit van oorsprong in Zuid-Afrika. In Nederland moet de plant in de winter naar binnen, op La Palma kan de plant jaarrond buiten blijven. De plant komt op La Palma vrij veel voor en onze kennismaking dateert al van een jaar of vier geleden. Toen we een bouwkavel bezochten in het naburige Arecida stond onder een al jaren overlopende watertank een enorm en prachtig exemplaar.

strelitzia

Natuurlijk willen wij in onze toekomstige tuinen ook graag dergelijke mooie bloeiende planten en deze stond hoog onze “to-hoard-list” als wij planten verzamelend door verlaten tuinen struinen.

Een poos geleden kwamen wij via een klein paadje vanaf ons grondstuk langs een oude watertank met daarnaast een onbewoond huisje. In de tuin naast het huisje stonden wel 100 royaal uitgegroeide Strelitzia-struiken. Waarschijnlijk een overblijfsel van een vroegere kwekerij. Het huisje en de tuin lijken al jaren geleden verlaten. Het idee was om een keertje langs te gaan om er een paar exemplaren uit te steken. Maar de grond was hard en rotsig en de kluiten van de planten erg omvangrijk. Daarnaast blijkt het erg lastig om de stengels met wortel uit de grond te trekken. Ze breken vrij makkelijk net boven de grond af en stengels zonder wortels willen vast niet zo goed groeien. Onbegonnen werk, misschien kwam er een betere mogelijkheid.

Anderhalve week geleden was er opeens reuring op het oude tuintje met de strelitzia’s. Er stond een kleine graafmachine en het grondstuk naast het oude huisje werd samen met de tuin ontdaan van planten om er iets anders mee te doen. Er worden vast avocado-bomen op gezet. De prijs van de avocado’s is momenteel zo hoog dat iedereen op het eiland avocado-bomen wil planten. Wij hebben ook een paar oude avocado-bomen op ons grondstuk staan maar hebben er voor gekozen geen nieuwe boompjes bij te planten. Sowieso is het op dit moment erg lastig om aan jonge avocado-boompjes te kopen en daarnaast denken we dat het best mogelijk is dat als de boompjes eenmaal groot zijn, de prijzen weer zo ver gedaald zijn dat we net zo goed fruitboompjes hadden kunnen planten met vruchten die we zelf lekkerder vinden.

Maar goed, de tuin met de oude strelitzia’s werd omgeploegd en de afgedankte planten waren aan de kant op een bult geschoven. Bewapend met een takkenknipper en een stapel zamuro’s (Canarische naam voor emmers van 42 liter, een klein model cementkuub) gingen wij in de late uurtjes op pad. Na 2 avonden sjouwen (de oude tuin ligt een stuk lager aan een ongebruikt oud wandelpad) en 12 volle zamuro’s verder hebben we een mooi aantal strelitzia’s van een verdrogingsdood kunnen redden. We hebben ze meteen uitgeplant in ruimere bakken. Een paar planten hadden zulke grote wortelkluiten dat we ze direct in onze tuin hebben gezet. Eén bij casa Gerard en twee in de Karmando, onze toekomstige Japanse tuin. We hopen dat ze het naar hun zin hebben en dat we de rest levend en misschien in bloei kunnen planten in de tuinen van de vakantiehuisjes.

ITV

De ITV (uitspraak ie, té, oeba) is de periodieke keuring voor auto’s in Spanje, vergelijkbaar met de Nederlandse APK. Bij de keuring zelf worden ongeveer dezelfde veiligheidsonderdelen van de auto nagelopen. Een nieuw bewijs van goedkeuring is geldig voor één of twee jaar. Een groot verschil met de Nederlandse situatie is dat de ITV niet wordt geregeld door een willekeurige garage, maar dat je zelf naar het keuringsinstituut moet voor de keuring.

Afgelopen week was het tijd voor de ITV. Het dichtstbijzijnde keuringsstation staat in El Paso, een half uur rijden van ons. Het was al de tweede keer dat we er kwamen. Afgelopen mei waren we er om onze Peugeot Partner te laten keuren. We waren niet zo tevreden over onze eerste auto op La Palma. We waren al een paar keer naar de garage geweest voor dure reparaties en er waren al best wat onderdelen vervangen. Daarnaast had de auto erg weinig vermogen (en dat is beslist lastig op zo’n steil eiland) en had de auto vaak problemen met starten. We hoopten dat het na de keuring beter zou gaan. Helaas werd het oude bakje na een kritische inspectie op 6 punten afgekeurd en wachtte ons wederom een stevige reparatie. Terug bij de garage vertelde ik de behulpzame garage-eigenaar Juan dat we de auto eigenlijk wel zat waren. De man kent onze auto inmiddels goed en zei dat hij er wel een koper voor wist, mogelijk zelfs voor de prijs waarvoor wij de auto destijds hadden gekocht en exclusief de reparatiekosten. Dat leek ons natuurlijk wel wat. We hadden alleen wel een andere auto nodig, liefst één die minder problemen gaf, meer vermogen had en altijd startte. Ook hier wist de garagehouder wel wat op en hij introduceerde ons bij een collega die ons onze huidige Dacia Sandero verkocht. De 8-jaar oude auto zou qua merk wellicht niet mijn eerste keus zijn, maar het moet gezegd, hij voldoet aan alle wensen. Juan verkocht ons oude bakje aan een bananenboer uit de buurt, iedereen blij.

Zoals gezegd was het afgelopen week weer tijd voor de ITV, ditmaal met de Dacia. In de 4 maanden dat we in de auto rijden hebben we veel gemak van de auto. Hij doet het prima. De ITV voor deze auto moet elke 2 jaar en gisteren was hij aan de beurt. Ondanks dat de auto in prima staat verkeert en veel nieuwer is dan het vorige bakje, waren we er na onze ervaring in mei toch niet helemaal gerust op dat de auto er moeiteloos door zou komen.

De keuring bij de ITV is eigenlijk heel eenvoudig. Je maakt op de prima website van de keuringsinstantie een afspraak en aangekomen op de afspraak betaal je de kosten voor de keuring. Een kleine 40 euro lichter neem je plaats in de aangewezen rij en het wachten begint totdat ook jou auto aan de beurt is. Vorige keer was dat een half uur, deze keer een kleine anderhalf uur. Het geeft je ruim de tijd om alle woorden die met de auto te maken nog eens door te nemen. Frenos voor remmen, luz voor licht, neumaticos voor banden etc. In de hal mag je zelf als bestuurder samen met een medewerker je hele auto nalopen. En als je zegt dat je uit Nederland komt, krijg je natuurlijk ook een keurmeester mee die houdt van Formule 1 en Max Verstappen. Na een kwartier sta je weer buiten en krijg je direct de uitslag van de keuring te horen. Gelukkig was er zoals verwacht dit keer niets op de auto aan te merken en kwam een keurige keurmeester het oude ITV-stickertje vervangen door een fraaie nieuwe. Hij kan er qua veiligheid weer twee jaar tegen.

Achteruit en vooruit kijken met veel foto’s

Het is een jaar geleden dat we ons tijdelijke huisje in Voorthuizen achterlieten en definitief naar La Palma vertrokken. Het was een onrustige tijd waarin nog veel moest worden geregeld en waarin nog veel onduidelijk was. Op La Palma hadden we natuurlijk na veel gehannes ons felbegeerde grondstuk inmiddels gekocht en de eerste voorbereidingen voor de bouw waren door Alexi reeds in gang gezet. We wisten ook dat we in ieder geval voorlopig in het leuke huisje van Aguate mochten wonen. De container met spullen was onderweg, evenals de aanvraag voor de bouwvergunning voor ons toekomstige woonhuis. Maar of de plannen die we in de loop van de jaren hadden gesmeed wel te realiseren waren, we waren er nog niet zeker van. Zou het ons gaan lukken om Finca Las Prinsas neer te zetten zoals we het in onze gedachten en op papier al klaar hadden? In het voortraject was ons één ding wel duidelijk geworden: het ging vast anders lopen dan gepland. Bewust hadden we gewacht met het aanvragen van de bouwvergunning voor de vakantiehuisjes. Eerst maar eens in gesprek met de aannemer om te kijken of we voldoende spaarcentjes hadden meegenomen, en om uit te zoeken of er niet nog meer rare hobbels op de weg zaten of konijnen in hoeden. Toch waren we vol goede moed. Ons mooie plan moest toch kunnen slagen.

Zeker het eerste half jaar was het soms een emotionele achtbaan. Maar het mooie eiland maakte veel goed en stukje bij beetje kreeg ons plan steeds meer vorm en werd het steeds leuker. Nu we terugkijken op ons eerste jaar is de tijd omgevlogen. Veel dingen zijn anders gelopen dan we hadden verwacht. Uit de hoge hoed kwamen allerlei leuke, lastige, bijzondere en indrukwekkende gebeurtenissen. Het leven is het afgelopen jaar hectischer en intensiever geweest dan we gewend waren.

Wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar. De brand dwars door El Paso, die al vlot werd overvleugeld door de vulkaanuitbarsting, veel vegen en vluchten voor de aswolken, akkoord met de aannemer zodat we zijn begonnen met de bouw van ons huis en stiekem ook alvast met het eerste vakantiehuisje, registratieperikelen, formulieren met veel stempeltjes, tuinen bedenken en aanleggen, soms met de hulp van familie, een deel van het grondstuk verkopen waardoor we overgaan naar plan B, dat vervolgens bijzonder veel op een vroege versie van Plan A blijkt te lijken en wat ons naast leuke nieuwe buren ook de welkome extra financiële armslag geeft om het project af te maken zoals we in de beste versies hadden gehoopt, en het langzaam inburgeren op een eiland waar de mensen dit soort zaken met wat meer afstand en geduld bekijken.

Het is leuk om te zien hoe veel er is veranderd in de korte tijd dat we hier zitten. Met ons, maar vooral ook op ons grondstuk. Vandaar een uitgebreide fotoreportage met de verschillen tussen het moment dat we aankwamen (aangevuld met een paar foto’s die al iets eerder waren genomen) en nu. Dit keer alle foto’s onderaan het blog. Voor en na.

De toekomst

We kijken heel enthousiast vooruit. Het leven bevalt ons hier prima en we raken steeds beter thuis in de gewoonten van ons nieuwe land. Aan de lange periode van onzekerheid tijdens de voorbereiding lijkt langzaam een eind te komen. Binnenkort zal ons huis af zijn en kunnen we verhuizen naar ons eigen grondstuk. En vandaar verder met de bouw van de 2 vakantiehuisjes, het zwembad, de jacuzzi’s en de tuinen. Het zal nog wel een jaartje duren voordat alles af is en we de eerste gasten kunnen ontvangen. De onzekerheid waarmee ons jaar begon wordt langzaam ingewisseld voor een vastomlijnde toekomst. Of passen we ons aan aan de gebruiken van het eiland? En wachten we de dingen vaker gelaten af, maken we ons minder druk om zaken waar we toch geen invloed op kunnen hebben en zien we wel hoe het allemaal loopt? Uiteindelijk gaat het toch weer anders dan we nu verwachten, maar uiteindelijk komt het zeker goed. En daar hebben we zin in.

Cumpleaños

Vandaag hebben we wat te vieren. 3 Augustus. We wonen één jaar op La Palma. Ons eerste jaar is omgevlogen en er zullen er nog wel een paar bij komen. Een dag om terug te blikken op wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar en om te bedenken wat we allemaal nog van plan zijn. En natuurlijk met afspraakjes op het land, telefoontjes, dingen regelen, een auto vol met Ikea-spullen ophalen aan de andere kant van het eiland, nog meer regelen en pas laat terug voor een blog vol foto’s. Maar wel op tijd terug om alvast met een lekkere fles bubbels terug en vooruit te denken. Met z’n tweetjes. En die terug- en vooruitblik met veel foto’s? Die komt morgen. Vandaag is het feest. We zijn jarig. El primer cumpleaños.

Cocina

Het is nog één week voordat de vakantie begint voor de bouwvakkers op ons grondstuk. Jorge en Angel zijn bezig met de afwerking van de muren en het dak en binnen is de gipsploeg bezig de muren wit en glad te maken. Wij kunnen alleen een kijkje nemen als de heren ’s avonds weg zijn.

Wij zijn de laatste weken voornamelijk bezig om het interieur van de 3 huisjes bij elkaar te zoeken. Volgens de planning van Oscar is ons huis rond eind september zo’n beetje af. Dat betekent ook dat wij ons rond die tijd kunnen bezighouden met het schilderen van de binnen- en buitenwanden en met het plaatsen van de keuken.

Al in Nederland waren we destijds begonnen met het ontwerpen van de keukens voor ons huis en de vakantiehuisjes. Ikea heeft voor het ontwerpen van een keuken een makkelijk en overzichtelijk digitaal ontwerpprogramma. Je maakt het ontwerp in 2 en 3-D, voegt toe welke apparaten je in de keuken wilt en er rolt een lijst uit met alle onderdelen die je moet gaan bestellen.

Op La Palma heeft Anita van de gecombineerde lijsten voor de 3 keukens een handig Excel-bestand gemaakt. Een hele lijst met onderdelen voor 3 keukens. Elk paneeltje, scharniertje en schroefje staat er op. Samen natuurlijk met de prijs in Nederland, de prijs op La Palma, kolommen voor wel of niet besteld, binnengekomen en nog te bestellen. Sinds het begin van het jaar houden we de website van de grote blauwe keukenwinkel in de gaten voor aanbiedingen. Beetje voor beetje sprokkelen we alle onderdelen voor de keukens bij elkaar. Dan weer zijn de frontjes voor de deuren in de aanbieding, dan weer krijg je korting op pootjes of plintjes. Zo langzamerhand hebben we de meeste apparaten besteld en zijn de kastjes voor onze keuken compleet.

Af en toe moeten we opties die we destijds in Nederland bedacht hadden wegstrepen omdat de onderdelen hiervoor niet leverbaar zijn op de Canarische Eilanden. Zo zijn pootjes en plinten slechts leverbaar in de hoogte van 8 cm en niet in 11 cm. De hoogte van het werkblad komt hiermee voor de gemiddelde Palmero prima uit, maar met onze lengte is een hogere keuken prettiger. De lokale marmerhandel biedt uitkomst. Zij kunnen een extra dik marmeren blad maken en met een beetje manoeuvreren met de hoogte van de pootjes, komen we toch weer uit op de gewenste hoogte.

Alle onderdelen van de keuken beginnen aardig wat ruimte in te nemen. Het achterkamertje van het huisje naast ons, dat we zo lang mogen gebruiken van de verhuurster, is al strak vol gebouwd en ook het halletje in ons eigen huisje staat al tot het plafond vol gestapeld met dozen en apparatuur. Gisteravond ging de laatste grote bestelling kastjes voor onze keuken digitaal de deur uit. Met nog een fraaie korting en net op tijd voordat ook de blauwe keukenwinkel zijn prijzen met ingang van augustus fors verhoogde. Net als in Nederland lopen ook hier de prijzen voor met name bouwmaterialen flink op. Het bezorgt aannemer Oscar de nodige zorgen en wij zijn blij dat we met hem voor de bouw een vaste prijs hebben afgesproken.

Een scheiding tussen koel en warm

Na een koeler dan verwacht voorjaar is de afgelopen weken de zomer in alle hevigheid losgebarsten. Het is warm. Te warm om verder te klussen in de tuin.

Door de Noordoostelijke passaatwind en de ligging in de oceaan is het klimaat op La Palma niet vaak extreem. De passaatwind voert jaarrond relatief koele vochtige lucht aan. Dat maakt het weer bij ons een stuk aangenamer dan in bijvoorbeeld het zuiden van Marokko, dat op dezelfde breedtegraad en ongeveer 500 kilometer naar het oosten ligt. In het zuiden van Marokko heerst een woestijnklimaat met in de zomer vaak temperaturen van ruim over de 40 graden en jaarrond vrijwel geen regenval. Op La Palma is het gemiddeld in de winter tussen de 15 en 20 graden en in de zomer rond de 25 graden. In de winter regent het voornamelijk aan de noord- en oostkant van het eiland en kleurt het eiland groen. Afgelopen winter was een gemiddelde winter. Bij ons viel ongeveer 200 millimeter. Dat is ongeveer een kwart van de hoeveelheid die in Nederland jaarlijks valt. In de zomer regent het vrijwel nooit.

kleine rode stip links: La Punta

Afgelopen 2 weken hadden we te maken met een weersverschijnsel dat we in Nederland niet kennen. De hoogste top van La Palma steekt 2426 meter uit boven de oceaan. In eerder blogs schreef ik al hoe dit zorgt voor veel verschillende klimaatzones op het eiland. Door dit enorme hoogteverschil kun je ook duidelijk waarnemen dat de lucht is opgedeeld in verschillende luchtlagen.

Die luchtlagen hebben soms een heel eigen karakter. Zeker als de ene luchtlaag wordt aangevoerd uit het noordoosten en een hogere luchtlaag uit het zuidoosten. Dit is wat afgelopen weken gebeurde. De onderste luchtlaag werd aangevoerd met de passaatwind en bracht koele vochtige lucht mee vanuit het noordoosten. Daarboven kwam een oostelijke stroming op gang van zeer droge warme lucht uit de woestijnen van zuid Marokko en de Sahara. De laag met hete droge lucht en vaak wat stof uit de woestijn heet Calima. Warme lucht stijgt op en koude lucht daalt.

1 temperatuur, 2 luchtvochtigheid (let op de zeer lage luchtvochtigheid in de hogere luchtlaag), 3 wind

De warme luchtlaag kan moeiteloos boven de koele lucht blijven hangen zonder dat de lagen zich vermengen. De scheiding lag begin deze week op ongeveer 1000 meter hoogte. Dat betekende voor ons aangename temperaturen rond de 24 graden. In deze smalle luchtlaag van vrij vochtige lucht ontstaan makkelijk mist en lage wolken. De wolken in de onderste vochtige luchtlaag heten Bruma. Onderstaande foto is een prachtig voorbeeld, genomen door eilandgenoot Hans Schop uit Puntagorda.

foto Hans Schop

Heel langzaam kwam de luchtlaag met warme droge lucht lager en lager en de wolken die eerst nog boven ons lagen werden verdreven.

Toen we begin deze week naar El Paso reden merkten we het verschil. El Paso ligt op ongeveer 750 meter boven zeeniveau. Het was er heet, een graad of 35. Nog geen 2 kilometer verder en slechts 300 meter lager in het naburige Los Llanos was het 10 graden koeler.

de heiige laag net boven het kleine dennenboompje markeert de scheiding tussen de 2 lagen

Inmiddels heeft de warmere laag ook ons bereikt. Het is overdag tussen de 30 en 35 graden en enorm droog. Voor verkoeling zijn we gisteren naar de haven van Tazacorte gereden. 500 meter lager met een koel briesje uit zee.